[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2563   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
ผู้เขียน : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 328
Bookmark and Share


 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
******************************************************************
          ตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรับสมัครระหว่างที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
 
          บัดนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นางสาวเมธารัตน์ สายบุญยัง
.
นางสาวปิยธิดา บุญเดช
.
นางสาวชวลดา พูนมี
๔.
นางสาววรนิชญา รักภู่
 
          ดังนั้น จึงขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว มาดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน หากไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ์
 
          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
 
 
 

 

      นางเพชริน สงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 ก.ย. 2563
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26 ส.ค. 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0๐๕๖-๗๗๗๐๗๕
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์